We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Gabreta Aeterna

by Panychida

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €5.99 EUR  or more

   

 • T-Shirt/Apparel + Digital Album

  Gabreta Aeterna T-Shirt designs. Printed front and back. Printed sleeves.
  Material B&C 190.

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  edition of 36 

    €23 EUR or more 

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Vinyl version of "Gabreta Aeterna" album.
  Dedicated to old times of Šumava mountains and forests.

  - single 12" LP
  - 8 page 12" size booklet
  - 2 postcards
  - free digital download with every purchase

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €16 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Standard digipack version of "Gabreta Aeterna" album.
  3 panel digipack with luxurious 24 page booklet.
  New album - our ultimate legacy!

  You can also order this item by sending us e-mail to: honza@panychida.com
  (you know that it might be cheaper way)

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €13 EUR or more 

   

 • Woven patch with the motif of Kašperk castle. The old guard castle of Šumava mountains protecting the Golden Path.

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €4.50 EUR or more 

   

 • Cassette + Digital Album

  MC version of the "Gabreta Aeterna" album.
  Full album digital download included.

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  edition of 50  5 remaining

    €6 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 8 Panychida releases available on Bandcamp and save 40%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Gabreta Aeterna, Válečná běsnění, Prokletí Christlova dvora, Haereticalia - The Night Battles, Grief for an Idol, Woodland Journey, Moon, Forest, Blinding Snow, and Paganized. , and , .

  Purchasable with gift card

    €19.19 EUR or more (40% OFF)

   

 • "Gabreta Aeterna" wooden box set

  Handmade rural wooden box set with special content and metal bandlogo. Limited to 123 copies.

  CONTENT:
  - luxurious CD digipack with 24 booklet
  - book about Šumava mountains (Czech language only)
  - Kašperk castle patch
  - Kašperk castle button
  - Kašperk castle sticker
  - patch in a shape of Totenbretter (board of the dead) with band logo
  - Totenbretter shaped bottle opener
  - 2 postcards with Šumava mountains motifs

  Except that each box set is handnumbered, contains an exclusive hand painting - in each box set is different painting, what makes it each the original!!
  Set out with pure Šumava hand picked herbs.

  Includes unlimited streaming of Gabreta Aeterna via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more

  Sold Out

1.
Krajina 00:12
„Krajina jeví se nám takovou, jakými jsme sami; shledáme v ní to, co do ní odjinud jsme přinesli.“ „Die Landschaft offenbart sich uns so, wie wir selbst sind; wir erschauen in ihr, was wir von woanders her in sie hineingetragen haben“ *Josef Váchal, Šumava umírající a romantická – Böhmerwald sterbend und romantisch
2.
Bílý Samum 04:09
Obloha jasná, ledový prst nocí kreslil do polí křišťálem. Noční klid odchází, ranní mráz vráží teplému svitu do duše klín. Obloha jasná, ledový prst nocí kreslil do polí křišťálem. K učení vypraví máteř dítka svá, s předtuchou zlou páteřík klouže dlaní. Zaleskne se v očích slza jak mramor studená, se skromnou svačinou opouští ves rodnou vstříc náruči plání. Za lepší život svých potomků rodič dře se a odříká, vzdělání cestou jest do světa z nevlídných horských slatí. Uběhne den v dřevěných lavicích, čas na cestu k domovu v zimě rychle se krátí. Neúprosný soumrak na krajinu ulehá, děti krátí si cestu přes pole lán. Znenáhla vichřice bílá v náruč je objímá, tisknou tělíčka k sobě, aby žádný nezůstal sám. Zvonice zvuk bílým šerem se prodírá, utichají hlásky sténající. Rodiče zoufalí pátrají, hledají, však pozdě jde záchrana – smrt nenaplněné životy do svého království pozývá. Obloha jasná, ledový prst nocí kreslil –
3.
S večerní mlhou, nikomu sluhou, žádný žádnému platem – tak pravil král. A s chladným ránem, nikomu pánem, by po lesích a horách nečestný chodit se bál. Za službu králi mnohé výsady – jak kořalu pálit, svobodnou vůli prosadit. Cos od otce zdědil, zajišťuj, bys vlastnil dál! Ochraňuj cesty hraniční, poslušen buď vlastníku lesů, oddán císaři, jímž je sám český král! Smrkové lesy a jezera, hory a říčky, hluboká údolí – Jen svému králi svobodný lid se podvolí. A v osmi rychtách za mlhy, za bouře vstříc svému osudu, nezlomní, svobodní. Odchází rychtář vážený, přišla hodina, loučí se podruh s dobrým pánem, loučí se rodina. Opouští rychtář navždy dvorec svůj, poslední modlitba – Duši opatruj! Odejde člověk jak sníh tající, ohně sklářských hutí mu svící umírajících.
4.
Bezhvězdná tma, nevyšel měsíc, černou nocí míhá se černý stín – ruksak na zádech protržený, na cestu drobně sype se cukerín. Po plíživých stezkách na botách větvičky tlumí krok. Za dne po hospodách šíří se zkazky hrůzné. Pašerákům příběhy tyto přijdou vhod, že v noci zbloudilé pocestné vyděsí k smrti na záda Stilzela skřeta – skřeta skok. Bezhvězdná tma, nevyšel měsíc, černou nocí míhá se černý stín. Utichnou dvorce, lamp pohasne zář, míhá se nocí začernělá tvář. Říjnové počasí rychle se mění, přichází do hor první sníh. Praská řemen ruksaku zcela náhle, hůl při pádu odlétá v dál, ztrácí postava rovnováhu, paš muž okolo rozsypal. Uvízla noha ve skalní průrvě, o pomoc křičí muž z plných plic – Božího milosrdenství nedovolá. Sněžilo dny, sněžilo noci. Teplé paprsky jarního slunce neopřou se do tváře mužovy nikdy víc. Mění se časy, mění se doba, mění se účel těch nočních cest. Navzdory té době, navzdory mocným přes močály a kopce železnou oponou člověka vést.
5.
„V dnešní zbahnělé době, ničemu velkému, krásnému a ušlechtilému nepřející, jest již odvahou říci, že úpadkem přírodních krás vina je pouze přemnožená lidská společnost. – Jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy lidské střetnou se s přírodními, krása hyne.“ „In der heutigen versumpften Zeit, die allem Groβen, Schönen und Edlen abhold ist, bedarf es schon des Muts zu sagen, dass an dem Verfall der Schönheiten nur die übermäβig vermehrte menschliche Gesellschaft Schuld ist. – Es ist übrigens ein natürlich Ding, dass überall dort, wo das Interesse des Menschen und das der Natur aufeinandertreffen, die Schönheit vergeht.“ *Josef Váchal, Šumava umírající a romantická – Böhmerwald sterbend und romantisch
6.
V odlehlých končinách nevlídných hor, kde stopa člověka málo je znát, podmáčená mýtina – kol hluboké slatě bez odpovědí. Mizí strom za stromem v objetí mlhy. Jak havrani prolétnou myšlenky zlověstné – křídla utkaná v černé stuhy. Co zbylý na světě po odchodu druhého? Prázdnu jest zůstaven, jež svírá duši. Odříkat růženec v černé tmě. Co počneš si má drahá beze mne? V odlehlých končinách nevlídných hor, kde stopa člověka málo je znát, podmáčená mýtina – kol hluboké slatě bez odpovědí. Dál vzpíná se k nebi kostrbatý les – šedý mech zkroucené větvoví obrůstá, kamenné temeno dvouhlavé hory děsivé příchozím musí se zdát. Ustal na druhý den nekonečný déšť, válí se mlha po stráních – dech to močálů a lesů. Těžké jsou kroky chladného rána, vyrazí z hájenky revírník a kráčí jednou z mnoha známých mu cest. Tíživá samota myšlenky člověka k Bohu zde obrací, nástrahy přírody a těžkost služby. Podzim se krátí a krátí se den, brzy krajinu ovine ze sněhu šál. Jen pevná víra a zapření marnosti naplní v horách člověka tužby. Toho dne myšlenky postavy kráčící vrací se do let malého kluka. Toho, jenž v dospělých letech na památku víry tu u cesty pro dobré pocestné zbuduje dřevěná Boží muka. Po letech služby již srdce je zesláblé – postava náhle láme se v pase, k promočené zemi tělo snáší se níž. Poslední paprsek podzimního slunce opře se postavě klečící do tváře. Poslední záblesk života horala vyprchá pohledem na vlastní kříž.
7.
Všem stejným tempem kyvadlo času počítá. Jak prokřehlá hauzírnice od dvorce k dvorci kráčí smrt. Z urputné dálky zlé noviny. Když zem lomozem války smutně se třese, tu matka syna ztratí, aniž naděje se. Vrací se nářek zoufalý od zamlklé stěny jezerní. Hluboká voda jezera lidský smutek polyká. Pro rozmary vyšší, pro válečná běsnění nevrátí se mnozí k tabuli sváteční. V krajině tma bez svitu měsíce, tma beze stínů. Zůstanou tváře – v pamětech lidí podivné bloudí vzpomínky. Mlhy se tulí k vzdáleným lesům, vyhýbají se bolesti, bolesti lidí tam ve staveních, již staví mrtvým pomníky. Bledé jsou tváře, hrůzy den přináší, mezi sousedy vražen byl z nenávisti klín. Než zmizí činy pod nánosy času, sevře vše lidské válečný stín. Končí den stmíváním, večer jest stářím – zoufalé přání být si zas blíž. Však ztraceným potomkům za lesem hlubokým vztyčují za chrabrost železný kříž. Končí den stmíváním, večer jest stářím, na duši matky probouzí se modlitba – nevyřčené přání být si zas blíž. V nenávist rozeštván, kdo býval sousedem. Ztraceným potomkům za lesem hlubokým vztyčují za chrabrost železný kříž. Kamenná stéla ponese ta jména, než zas člověk bouři přižene. V ní zmizí meze a staré cesty, na dříve padlé nikdo nevzpomene.
8.
Abele 04:19
Krajina prkny pobitá, jako by v celé zemi zbytky rakví roztroušeny. A vina nesmytá mstí se na dětech, ulpívá temné provinění na osudu předků obětech.* A kolo osudu se obrací. Kdož nízko byli, vysoko se pozvedají, kdož hřáli se na slunné teplé výši, střemhlav do chladných hlubin temnoty sraženi bývají.* Z korálů spleten život skleněný rozsype se jak zrcadlo. Minulosti slavné dusí ozvěny těžký sníh, těžký sníh – těžký a hluboký. Jména a tváře blednou, mizí v zapomnění. Kdo provinil se, vinu pyká. Z pokolení na pokolení úděl je předáván, až smyta hanba v kalných proudech, až jména dědů vybledlá. Kolo se zvedá opět vzhůru. Kdo vzpomene, tiše vzlyká, kdo provinil se, vinu pyká. Hroby a hrobky zůstávají, by svědčily o slávě lidí, o útrapách a strádání. Na hrobech mrtvých tančí živí a hroby mlčky tiše svědčí, mlčí a svědčí o lidech v sklo zakletých. *Klostermannovo dílo v textu jest patrno
9.
Vidíš světélko za oknem? Dívej, malá, snad nekráčí sem! Z kopců skrz lesy klesá níž. Snad nepřijde k tobě, nepřijde blíž! Hej hou, hola hej, cestu ke mně si nehledej! Hej hou, když ty spíš, v jaké to hrůzy se probudíš? I měl děd liškou vzteklého vnuka, sekery ranou končí muka. Kdyby kapličku postavili, snad světélka by tím zastavili. Kde končí vsi světlo, začíná tma – náruč to lesa bezesná. Bojím se, bojím, co může býti, hluboko v les lépe nechoditi! Však nejdeš-li ty, přijde ono – povídá se a traduje. Bytostí v lesích šeptá mnoho, jak zlo kolem člověka tancuje. Vrzla vrátka. – Tak už dost! Jaká to maminko má budoucnost?
10.
Ve stínu hor, v hlubokém údolí toulá se děcko zeleným lesem. Snad bludný kořen při sběru bobulí – hluboká rána třeskutě zabolí. Zachrání žínka nebohé děcko. Některých bytostí lesních vřelé je přátelství k lidu, jenž hospodaří v širokém okolí. Zarostlé cesty, mokřady chladné, kde mlha je měkká, hroby zbloudilců bezedné. Však i podivné zlo v lesích se skrývá – na svazích Boubína s tisíci čerty čaroděj dovádí, nevlídnou rukou nad horami prastará Swiza vládne, prokleté duše myslivců, pytláků, pobití dragouni za bouře nebem se prohání. Vrací se dřevař z hlubokých lesů, když před čarovnou nocí tma rychle padá. Tu plameny z půdy vyráží – lákají, volají, mizí a vzplanou zas. Ten měsíc, to ticho – opozdilého chodce jímá děsu třas. Jak vábivá světélka uvidí plát, vlákán je mrtvými do hlubokých blat. Po letech přichází člověk s železnou zbraní, na rtech slovo Boží mu skomírá, vytrvalý ve svých kázáních – ovládne smutek Hercynský hvozd. Jako by dějiny člověka v prastarých dobách na zlo bohaté nebyly dost. Nejedna bytost strachem a žalem ze sobeckých činů za hlaholu zvonů umírá. Děsí se krajina příchodu lidí, dogmaty myšlení svázané, zapláče lesní svět – úderem meče odejdou poslední pohané. Snad v mysli lidu, jenž hluboké hory obývá, kde hladina jezer miliony hvězd zrcadlí, kde život nezná obvyklý shon, když při večerních přástkách stařena promluví, obloha zčerná, noc rozestře peruti své, vyvstane vzpomínka na divoký hon.
11.
Todesmarsch 05:29
Kolik hanebných činů pamatují hory, když člověk křivd a zla se v nich dopouští. Cesty horské pak lemují hroby těch, kdož lidskou rukou zemřeli beze cti. Lhostejno vám, kdož kolem kráčíte, ticho a chlad, když nářky odezní. Pomalé kroky, krvavé dozvuky války ve stínu smrti plíží se krajinou. Tu člověk člověku katem – mnozí tak odejdou, mnozí tak zahynou. Zmařené životy tají jak sníh, bolest se ztrácí, jak krok střídá krok. Sic hory mlčí, jako by lesy pro člověka plakaly, tisíce duší mizí v nich beze stop. Staletými stezkami, jež vyjela kola kupeckých vozů, ze zlosti lidské nyní proudí krev. Zaváhání těla vedeného zbídačenou myslí probouzí u cesty zbraní řev. Podá-li místní ruku pomocnou, tu bezvládné tělo sune se k promrzlé zemi. Opuštěná stavení, staleté stodoly a domy promění se v mrtvol tlejících hroby. Lhostejno vám, kdož kolem kráčíte, ticho a chlad, když nářky odezní. Pomalé kroky, krvavé dozvuky války ve stínu smrti plíží se krajinou.
12.
Totenbretter 06:07
Steh still mein Christ und wohl Betracht Wie gewaltig ist des Todes Macht? Er wirft die Stärksten auf die Bahr Nicht achtend Jung, noch Alte Jahr. Dann, Sterben ist der letzte Schluss Der Junge kann, der Alte muss.* Umírá rodička v křiku a křečích, lože třesou se nebesa zdobená. Ze světnice stěn shlíží na ni svatí – obrazy na skle malované. Život je těžký v šumavských lesích, nespatří tento svět nová tvář. Lopotou souženi a tvrdou dřinou, společenství překvapí namísto života smrt. Sklání se hospodář nad ložem své choti, sklání se, truchlí – žena vstupuje v zář. Zastavil se život v osadě horské, na zvonici zvon se rozhýbal – zní umíráček, zvuk pohlcen lesy, jen čas a dřina utlumí žal. Zastavil se život v osadě horské, na zvonici zvon se rozhýbal. Zhotovil truhlář dubová prkna, hlava jest zdobena kříži třemi. Na nich těla spočinou, než roztaje sníh, než bude možné je předat zemi. *převzato z textu náhrobku šumavského v díle pana Kudrličky zveřejněném

about

- digital download
- full booklet in jpg with extra unpublished pages
- postcard in jpg
- bandpictures
- Czech and English introductions for each song
- lyrics

Dedicated to people, old residents and the old times of the Šumava mountains and forests.

The album takes the listener on a fascinating journey on the south border of Bohemia, into the old times of Šumava mountains, in German called Böhmerwald. The old traditions and typical customs of the region are intertwined with the eerie and magic of the old and deep forests. The journey back in time to the beginning of twentieth century, late nineteenth century and far beyond, when life was a struggle and death was as close to men as she can only be … As she will be our guide on this path. Life + Struggle + Hardship + Death. Gabreta Aeterna.

With the album you will receive a book in pdf format written by Michal Toman. The book is written in Czech language though, so it is primarily for the Czech listeners. Title: "Volání šumavských samoth".
In printed version it is available with the limited edition released by EPIDEMIE RECORDS. You can place you orders for the physical item here on bandcamp.

Vítej…

“Tvrdou macechou jest ta Šumava – krasavice – svým dětem v kraji, na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, husté, studené mlhy, příšerné zamlklé, halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy; mocné spousty sněhu znemožňující časnou setbu, zaléhají do dubna hubená políčka. – – Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu, budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům; vzdáš hold naší staré Šumavě, vydají ohlas struny srdce tvého; i příšerný její ráz, jevící se hlavně za pochmurného počasí, dojme tě, jako tě dojímá smutná píseň; budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti budou chvíle, kdy vzdálen od ní zatoužíš; zapomeneš na nicotné naše pletky, malicherné štvanice.“ *

I vydej se s námi, poutníče, Zlatou stezkou na starou Šumavu do věků dávno minulých, nahlédnouti do času před bouří dob Klostermannových, jakož i pozdějších časů jinak lidu nevlídných. Nechť ona spravedlivá všemu člověku na tomto putování jest nám průvodcem.

Welcome…

„Šumava is a tough stepmother – a beauty – to her children in the land that appears to be tormented by a curse, where raging winds blow, cold thick mists, gruesome and silent, cloak the world into its heavy, humid and cold veils followed by morning and autumnal frosts; mighty layers of snow that make early seeding impossible cover lean fields. – – If you are of a sensitive heart, your soul is opened to the solemnity of nature, susceptible to its beauty, you will stand in speechless astonishment and venerate the Creator and His work; you will pay homage to our old Šumava, so the strings of your heart shall sound; as well as her horrid face that appears mainly during gloomy weather and touches you like you are touched by a mournful song; with your eyes gazing at our mountains, you will find it difficult to wave goodbye and there will come moments of distance when you desire for her; you will forget our frothy intrigues and petty skirmishes.“

Come with us, wanderer. Join us on the Golden Path across our old Šumava back into times gone by, peek into the time before Klostermann’s stormy era, as well as into latter times often so hostile to man. Let her – righteous to all human beings – be our guide on this journey.

*Karel Klostermann, Návrat šumařův resp. V ráji šumavském

credits

released November 27, 2020

PANYCHIDA „Gabreta Aeterna“

Vlčák – vocal, backing vocal
Honza V. – guitars, acoustic guitars, clean vocals, backing vocals
Sinneral – guitars, programming, keyboards
Talic – bass
Sheafraidh – drums

Guest appearance:
Children´s Choir Andílci – choir and voices in „Bludné ohně na stráních Hirschensteinských“.
Miroslav Anton – narration
Robert Schimansky – narration

All music by PANYCHIDA.
Concept, all lyrics and introductions by Honza V.
One verse in „Nikoho pán, nikoho sluha“ by Michal Toman.
Cover design and layout by Honza V.
English translation and text corrections by Jan Pavlas.
Lyric corrections by Talic.

The old and authentic Šumava pictures taken from the photo studio Seidel (Seidel.cz) and private collection of Mr. Pavel Scheufler (Scheufler.cz). Used with kind permission.
Stilzel drawing by Alfred Kubin. Bílá Strž drawing by K. Liebscher.
Hurkenthal picture by Honza V.
Frames and drawings by Luciana Nedelea for Luciana Nedelea Artworks (vallachorum_noctis@yahoo.com).

Bandphotos by Ivo ´Oskar´ Osvald and Zdeněk Katera in Hůrka – one of the vanished villages of the Šumava region and in Sterzmühle – the old baroque mill. Taken on 16th November 2019.

Drums recorded at KSV studio, Prague in January 2018 by Sheafraidh.
Guitars recorded in the middle of the Šumava mountains (chata Katka, Staré Srní) from 10th to 24th February 2018 by Panychida.
All other instrument and vocal recordings were done at KSV studio during different sessions throughout 2018 and 2019 by Sheafraidh.
Robert Schimansky´s German narration recorded on 24th November 2019 in Stephanskirchen, Germany by Thomas Schwankl (Big Treat Studios).
Miroslav Anton´s Czech narration recorded on 18th November 2019 in Božkov – Plzeň, Czech Republic by Sinneral and Honza V.
Children´s Choir Andílci recorded in Pilsen 21st Augusth 2020. Conducted by Jana Marie-Kateřina Korbelová. Score by Sinneral. Vocal lines by Honza V.
Mixed and mastered in the first period of 2020 at KSV studio by Sheafraidh.

Produced by Honza V., Sinneral.

license

all rights reserved

tags

about

Panychida Plzen, Czech Republic

The band hailing from the Czech Republic evolved into distinctive mixture of black and traditional heavy metal after more than fifteen years of existence.
And it is the new album which takes the listener to the most fascinating journey on the south border of Bohemia, into the old times of Šumava mountains.
... more

contact / help

Contact Panychida

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Report this album or account

If you like Panychida, you may also like: